Počet záznamov: 1  

Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve

 1. Belajová, Anna Manažment ľudských zdrojov v miestnej samospráve = Management of human resources in local self-government / Anna Belajová, Ivana Gecíková, Viera Papcunová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Osobitosti manažmentu ľudských zdrojov v miestnej samospráve. Manažérske a pracovné pozície v miestnej samospráve. Pracovné miesta v samospráve na základe požiadaviek konkrétneho typu práce.

  In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. -- Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. -- CD-ROM [574 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-970802-1-1. -- S. 16-21

  I. Gecíková, Ivana
  II. Papcunová, Viera
  III. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. -- S. 16-21

  351/354
  BA004