Počet záznamov: 1  

Záväzky z daní, transférov a časového rozlíšenia nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách

  1. Fabian, Štefan Záväzky z daní, transférov a časového rozlíšenia nákladov a výnosov v príspevkových organizáciách / Štefan Fabian. -- Tab. -- Bibliogr. odkazy - Dokončenie príspevku z predchádzajúceho čísla. Pojem transfér a záväzky z transférov. Ilustračné príklady.

    In Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Bratislava : IURA EDITION, 2011. -- ISSN 1337-0197. -- Č. 12 (2011), s. 9-14

    I. Účtovníctvo ROPO a obcí v praxi : mesačník plný informácií z oblasti účtovníctva, daní, práva a miezd pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. -- Č. 12 (2011), s. 9-14

    658.15
    BA004