Počet záznamov: 1  

Využitie niektorých modelov verejno-súkromného partnerstva ako zdroja financovania environmentálnych investícií v mestách a obciach

  1. Romančíková, Eva Využitie niektorých modelov verejno-súkromného partnerstva ako zdroja financovania environmentálnych investícií v mestách a obciach = Implementation of selected models of public-private partnership to finance environmental investments in urban and municipal entities / Eva Romančíková. -- Sch. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Modely verejno-súkromného partnerstva, ktoré umožňujú mestám a obciam riešiť environmentálne problémy v intenciách zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja. Využitie hlavne v oblasti odpadového hospodárstva a vodného hospodárstva, ale aj v oblasti zvyšovania energetickej účinnosti.

    In Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. -- Bratislava : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2011. -- CD-ROM [574 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-970802-1-1. -- S. 422-428

    I. Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska : verejná správa - rozvojové trendy - manažment a podnikanie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 10. november 2011. -- S. 422-428

    351/354
    BA004