Počet záznamov: 1  

Nové vnímanie chudoby na začiatku 21. storočia. Ekonomické a neekonomické súvislosti

  1. Rozborilová, Dária Nové vnímanie chudoby na začiatku 21. storočia. Ekonomické a neekonomické súvislosti = New perception of poverty at the beginning of 21st century. The Economic and non-economic contexts / Dária Rozborilová. -- Tab. -- VEGA 1/0663/09 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Zmeny vo vnímaní chudoby, špecifikácia príčin a dôsledky týchto zmien. Identifikácia možných alternatív ďalšieho vývoja, ktoré budú korešpondovať s potrebami formovania nových ekonomík v podmienkach začiatku 21. storočia.

    In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. -- CD-ROM [630 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3286-0. -- S. [487-493]

    I. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. -- S. [487-493]

    316.3
    BA004