Počet záznamov: 1  

Prieskum úrovne finančnej gramotnosti mladých

  1. Árendáš, Peter Prieskum úrovne finančnej gramotnosti mladých / Peter Árendáš. -- Grafy. -- PMVP 2315025 - Res. slov. Bibliogr. odkazy - Finančná gramotnosť je súbor vedomostí a schopností, ktoré jednotlivcovi pomáhajú správne vyhodnocovať jednotlivé alternatívy a na základe toho vykonávať základné finančné úkony. Cieľom prieskumu, ktorý bol vykonalný v rámci projektu PMVP 2315025, bolo zistenie úrovne finančnej gramotnosti vzorky respondentov a jej porovnanie s výsledkami prieskumu grantového projektu GMVP č.2315018 (Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja), z roku 2010.

    In Finančná exklúzia mladých ľudí : zborník vedeckých prác k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315025 Finančná exklúzia mladých ľudí v SR. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. -- CD-ROM [37 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3344-7. -- S. 12-21

    I. Finančná exklúzia mladých ľudí : zborník vedeckých prác k projektu mladých vedeckých pracovníkov č. 2315025 Finančná exklúzia mladých ľudí v SR. -- S. 12-21

    336
    BA004