Počet záznamov: 1  

Investície do výskumu a vývoja ako nástroj stabilizácie ekonomík

  1. Lukáčová, Ivona Investície do výskumu a vývoja ako nástroj stabilizácie ekonomík = Investment in research and development as a tool to stabilizing the economies / Ivona Lukáčová. -- Tab. -- VEGA 1/0174/11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Stratégia Európa 2020, ktorá predstavuje víziu rozvoja krajín do roku 2020 a vymedzuje smerovanie a prioritné oblasti. Skupiny štátov na základe ich priemernej výkonnosti v oblasti inovácií. Hrubé domáce výdavky na výskum a vývoj v krajinách EÚ (2006-2009). Spomedzi sledovaných krajín je Slovenská republika jedinou ekonomikou, ktorá investuje do VaV menej ako 0,5 percent HDP.

    In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. -- CD-ROM [630 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3286-0. -- S. 262-266

    I. Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. -- S. 262-266

    001.891/.892
    BA004