Počet záznamov: 1  

Modernizácia územnej samosprávy

  1. Mrva, Jozef Modernizácia územnej samosprávy / Jozef Mrva. -- Správa o analýze a návrh opatrení činnosti a efektívnosti verejnej správy. Modernizácia územnej samosprávy v Slovenskej republike. Základné dokumenty koncepcie modernizácie územnej samosprávy.

    In Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 24. 11. 2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [197 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3303-4. -- S. [1-12]

    I. Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 24. 11. 2011. -- S. [1-12]

    351/354
    BA004