Počet záznamov: 1  

Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov

  1. Krauspe, Kamil Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov / Kamil Krauspe. -- Tab., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Evolučné algoritmy nachádzajú svoje uplatnenie v optimalizačných úlohách, ktoré sa vyznačujú tým, že nie je známy taký deterministický algoritmus, ktorý by ich riešil v rozumnom (polynomiálnom) čase. Príkladom je úloha poštára v zmiešaných grafoch.

    In Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [140 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3313-3. -- S. [1-9]

    I. Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. -- S. [1-9]

    519.1
    BA004