Počet záznamov: 1  

Štatistické metódy prezentované pre prax

 1. Hajduová, Zuzana Štatistické metódy prezentované pre prax / Zuzana Hajduová, Marek Andrejkovič. -- Grafy. -- KEGA 158-042EU-4/2010 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Prezentácia konkrétnych návrhov na zlepšenie skúšobných procesov implementácie vzdelávania vo výrobných spoločnostiach.

  In Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. -- Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU v Košiciach, 2011. -- CD-ROM [4,61 AH]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3236-5. -- S. 5-10

  I. Andrejkovič, Marek
  II. Trendy v aplikovaní štatistických metód pri zlepšovaní kvality II. : zborník príspevkov z II. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13.7.2011 Malá Ida. -- S. 5-10

  331.36
  BA004