Počet záznamov: 1  

Východná dimenzia európskej susedskej politiky

  1. Šeptáková, Nikola Východná dimenzia európskej susedskej politiky / Nikola Šeptáková. -- Res. slov., Bibliogr. odkazy - Európska únia sa usiluje budovať, resp. upevňovať vzťahy s mnohými krajinami, integračnými zoskupeniami, a týmto vytvárať synergický efekt vzájomnej spolupráce. Politika Európskej únie voči jej susedným krajinám sa začala formovať od začiatku nového milénia, a to jej južná a východná dimenzia rozdielne – s východnými susedmi na báze bilaterálnych relácií. Postupne predovšetkým Európska únia predstavila nové projekty na regionálnej, multilaterálnej úrovni. Najnovším z nich je Východné partnerstvo, ktoré okrem iného sľubuje uzavretie komplexných dohôd o slobodnom obchode so šiestimi postsovietskymi krajinami.

    In Presadzovanie strategických záujmov v geopriestore európskej integrácie v období globalizácie svetového hospodárstva : zborník príspevkov riešiteľov projektu mladých vedeckých pracovníkov číslo 2316073. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [52 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3346-1. -- S. 21-35

    I. Presadzovanie strategických záujmov v geopriestore európskej integrácie v období globalizácie svetového hospodárstva : zborník príspevkov riešiteľov projektu mladých vedeckých pracovníkov číslo 2316073. -- S. 21-35

    339.92
    BA004