Počet záznamov: 1  

[Informácia]

  1. Tóth, Miroslav [Informácia] / Miroslav Tóth. -- Informácia o vydaní 1. čísla zborníka vedeckých prác "Manažment podnikania a vecí verejných".

    In Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. -- Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu, 2011. -- ISSN 1337-0510. -- Roč. 6, č. 16 (2011), s. 116

    I. Manažment podnikania a vecí verejných - dialógy : vedecko-odborný časopis Slovenskej akadémie manažmentu. -- Roč. 6, č. 16 (2011), s. 116

    65.012.4
    BA004