Počet záznamov: 1  

Socio-ekonomické dopady modernizácie cestnej a železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike

  1. Čiernik, Anton Socio-ekonomické dopady modernizácie cestnej a železničnej infraštruktúry v Slovenskej republike / Anton Čiernik. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0848/11 - Res. angl. Bibliogr. opdkazy - Príspevok je súčasťou projektu VEGA 1/0848/11 Environmentálna regulácia s využitím dani z energií - Financovanie rozvoja dopravnej infraštruktúry v Slovenskej republike. Súčasné vývojové trendy v dopravnom systéme Slovenskej republiky. Externé náklady ako dôležitý faktor posúdenia udržateľnosti rozvoja dopravy.

    In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011. -- ISSN 0323-262X. -- Roč. 40, č. 3 (2011), s. 396-408

    I. Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. -- Roč. 40, č. 3 (2011), s. 396-408

    338.49
    BA004