Počet záznamov: 1  

Nástroje a metódy manažérstva kvality

  1. Krnáčová, Paulína Nástroje a metódy manažérstva kvality = Tools and methods of quality management / Paulína Krnáčová. -- Graf, obr., tab. -- IGM 2316070/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Využívanie nástrojov a metód manažérstva kvality v praxi. Vybrané nástroje manažérstva kvality. Nástroje a metódy uplatňované v praxi dodávateľov automobilového priemyslu. Vývojový diagram. Diagram príčin a následkov (Ishikawov diagram). Paretov diagram a Paretova analýza. Formulár pre zber údajov. Histogram.

    In Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [1180 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3326-3. -- S. [1-12]

    I. Vedecké state Obchodnej fakulty 2011 : [zborník]. -- S. [1-12]

    65.012.4
    BA004