Počet záznamov: 1  

EÚ - karikatúra medzinárodného aktéra? Predstavy o aktérstve Európskej únie podľa týždenníka The Economist

  1. Chalániová, Daniela EÚ - karikatúra medzinárodného aktéra? Predstavy o aktérstve Európskej únie podľa týždenníka The Economist = EU - a caricature of an international actor? How The Economist imagines EU actorness / Daniela Chalániová. -- Obr., tab. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Politické karikatúry - významotvorné praktiky, ktoré sa spolupodieľajú na konštrukcii sociálnej reality medzinárodných vzťahov a identity jednotlivých hráčov. Špecifické postavenie politickej karikatúry a možnosti jej využitia v rámci postštrukturalistickej diskurznej analýzy. Identita Európskej únie ako aktéra medzinárodných vzťahov v politických karikatúrach týždenníka The Economist.

    In Mezinárodní vztahy. -- Praha : Ústav mezinárodních vztahů, 2011. -- ISSN 0323-1844. -- Roč. 46, č. 4 (2011), s. 11-37

    I. Mezinárodní vztahy. -- Roč. 46, č. 4 (2011), s. 11-37

    339.92
    BA004
Počet záznamov: 1