Počet záznamov: 1  

Pozícia Bratislavy v regionálnej štruktúre Slovenska ( dôsledky pozície Bratislavy pre vývoj jej priestorovej štruktúry)

 1. Korec, Pavol Pozícia Bratislavy v regionálnej štruktúre Slovenska ( dôsledky pozície Bratislavy pre vývoj jej priestorovej štruktúry) / Pavol Korec, Lucia Burdová. -- Poloha Bratislavy a „nová“ pozícia mesta v regionálnej štruktúre Slovenska. Priestorový a stavebný rozvoj mesta. Zachovanie prírodných, kultúrno-historických a estetických hodnôt Bratislavy. Centrum Bratislavy. Obytné areály Bratislavy. Energeticky efektívna Bratislava. Optimálne využívanie atraktívnych priestorov Bratislavy.

  In Geografické informácie 13. -- Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-8094-637-1. -- ISSN 1337-9453. -- Č. (2009), s. 92-101

  I. Burdová, Lucia
  II. Geografické informácie 13. -- Č. (2009), s. 92-101

  332.1
  BA004