Počet záznamov: 1  

Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín"

 1. Pavličková, Katarína Environmentálne aspekty rozvoja mikroregiónu "Horné Záhorie- Unín" / Katarína Pavličková, Jana Balážová. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - V poslednej dobe sú rozvojové programy vidieka zamerané na čiastkovú revitalizáciu prostredia na lokálnej úrovni (obce), na mikroregionálnej úrovni (mikroregióny), na regionálnej úrovni alebo národnej úrovni. Za najproblematickejšiu je pri tom potrebné považovať mikroregionálnu úroveň, ktorá je síce na Slovensku dobre rozvinutá, ale zároveň naráža na množstvo problémov vyplývajúcich z nejasného legislatívneho postavenia a tým vznikajúcich ťažkostí v oblasti získavania finančných možností. V praktickej rovine sa to javí ako brzda rozvoja. Mikroregióny vznikajú spontánne ako odraz spoločných prírodných, ľudských a historických charakteristík určitého výseku väčších regiónov. Príklad funkčného mikroregiónu regiónu „Horné Záhorie – Unín“, environmentálne aspekty jeho rozvoja.

  In Geografické informácie 13. -- Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2009. -- ISBN ISBN 978-80-8094-637-1. -- ISSN 1337-9453. -- Č. (2009), s. 157-162

  I. Balážová, Jana
  II. Geografické informácie 13. -- Č. (2009), s. 157-162

  332.1
  BA004