Počet záznamov: 1  

Marketing in english

  1. Tkáčiková, Jarmila Marketing in english [elektronický zdroj] : university textbook for erasmus students ECTS courses. Textbook II, Designing marketing mix / Jarmila Tkáčiková. -- Bratislava : Jarmila Tkáčiková, 2008. -- CD-ROM [110 s., 5,5 AH]. -- Prvá vysokoškolská učebnica autorky pre univerzitný predmet Marketing v angličtine/Marketing in english, akreditovaný MŠ SR ako prednášky a semináre pre univerzitné programy Erasmus v angličtine s Európskym transférom kreditov ECTS - Vysokoškolská učebnica EU. -- ISBN 978-80-970084-4-4

    339.138
    BA004