Počet záznamov: 1  

Is the future of the world tied to English-speaking population?

  1. Bláhová, Mária Is the future of the world tied to English-speaking population? / Mária Bláhová. -- Res. slov. Bibliogr. odkazy - Námety na diskusiu v súvislosti s dominantným postavením angličtiny v modernom globalizovanom svete. Stručný prehľad vývoja anglického jazyka. Pozitívum existencie jedného globálneho jazyka pre komunikáciu, negatíva takejto situácie. Konštatovanie, že angličtina pravdepodobne najviac spĺňa všetky atribúty stať sa moderným celosvetovým komunikačným prostriedkom.

    In Lingua Viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. -- České budějovice : Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 2011. -- ISSN 1801-1489. -- Roč. VII, č. 13 (2011) s. 9-15

    I. Lingua Viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. -- Roč. VII, č. 13 (2011) s. 9-15

    8
    BA004