Počet záznamov: 1  

Experiment v oblasti verejných statkov

  1. Péliová, Jana Experiment v oblasti verejných statkov = Public goods experiment / Jana Péliová. -- Grafy, obr. -- ITMS 26240120032 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Autorka chce v experimente potvrdiť skutočnosť, že ak účastníci experimentu môžu robiť rozhodnutia o výške vkladu na Spoločný účet a zároveň sú členmi skupiny, zvýši to ich pocit spolupatričnosti a a spolupráce a zabráni Free rider efektu. Druhým čiastkovým cieľom experimentu bolo potvrdiť, že väčšina účastníkov chce platiť na Spoločný účet platbu na úrovni, alebo mierne nad úrovňou najnižšieho vkladu.

    In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [665 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3278-5. -- S. 142-148

    I. Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. -- S. 142-148

    336.5
    BA004