Počet záznamov: 1  

Dôchodková daň ako faktor ponuky práce

  1. Repková, Denisa Dôchodková daň ako faktor ponuky práce = Income tax as a factor in labor supply / Denisa Repková. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0008/11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vplyv daní na ochotu pracovať. Dôchodková daň a jej vplyv na ponuku práce. Zdanenie a ponuka práce v empirických štúdiách. Marginálne zdanenie a pracovné úsilie. Celkový efekt dane zo mzdy na ponuku práce bude závisieť od toho, či prevládne dôchodkový alebo substitučný efekt dane, ktorý môžeme vyjadriť prostredníctvom koeficientu elasticity ponuky práce.

    In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [665 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3278-5. -- S. 166-173

    I. Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. -- S. 166-173

    336.2
    BA004