Počet záznamov: 1  

Od riadenia k spravovaniu v environmentálnej politike

  1. Belanová, Katarína Od riadenia k spravovaniu v environmentálnej politike = From government to governance in environmental policy / Katarína Belanová. -- VEGA 304, 1/0848/11 - Vzájomné pôsobenie medzi globalizáciou a environmentálnou politikou. Globalizácia, zvlášť globálnych ekonomických záujmov, vo veľkej miere ovplyvnila europeanizáciu environmentálnej politiky a posunula tvorbu rozhodnutí od riadenia k spravovaniu. Rozdiely medzi riadením a spravovaním. Nové spravovanie v EÚ a jeho základné črty. Environmentálneho spravovania v krajinách SVE.

    In Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [665 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3278-5. -- S. 225-230

    I. Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. -- S. 225-230

    502/504
    BA004