Počet záznamov: 1  

Zložky účtovnej závierky: didaktický aspekt

  1. Maděra, František Zložky účtovnej závierky: didaktický aspekt / František Maděra. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Problematika výučby dvoch tematických okruhov novokoncipovaného odborného predmetu spoločného základu na Ekonomickej univerzite v Bratislave: Účtovníctvo - Majetok, záväzky a vlastné imanie a Náklady, výnosy a základy hospodárenia. Didaktická stránka ich výučby.

    In Problémové oblasti účetního výkaznictví : sborník pedagogické konference, Praha, 3. prosince 2011. -- Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2011. -- ISBN ISBN 978-80-245-1828-2. -- S. 50-55

    I. Problémové oblasti účetního výkaznictví : sborník pedagogické konference, Praha, 3. prosince 2011. -- S. 50-55

    657
    BA004