Počet záznamov: 1  

Výkaz zmien vlastného imania

  1. Mateášová, Martina Výkaz zmien vlastného imania / Martina Mateášová. -- VEGA 1/0492/10 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - Európska spoločnosť ako forma akciovej spoločnosti, ktorej podnikateľská činnosť je založená na práve EÚ. Účtovná závierka alebo výkaz zmien vlastného imania ako zdroj informácií o finančnej situácii spoločnosti európskeho typu.

    In Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- 105 s.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3287-7. -- S. 55-56

    I. Teória a prax účtovníctva a audítorstva : zborník z vedeckej konferencie; Bratislava, 20. jún 2011. -- S. 55-56

    657
    BA004