Počet záznamov: 1  

Stratégia Europe 2020 cez optiku sociálnej inklúzie a trvalo udržateľného rozvoja

  1. Gavuliak, Roman Stratégia Europe 2020 cez optiku sociálnej inklúzie a trvalo udržateľného rozvoja / Roman Gavuliak. -- Obr., tab., vzorce. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Kontinuita medzi stratégiami Európskej únie a to konkrétne Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a Europe 2020, so zameraním na oblasť sociálnej inklúzie. V článku, pomocou jednoduchých charakteristík časových radov, odvodených mier variability vývoja a novovytvorených mier želateľnej variability je popísaný doterajší vývoj predmetnej oblasti pre Slovenskú a Českú Republiku a sú identifikované oblasti, ktorým je nutné venovať väcšiu pozornosť. Článok obsahuje aj porovnanie s celkovou úrovňou vývoja EÚ 27.

    In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. -- Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. -- CD-ROM [1289 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-7248-711-0. -- S. 887-896

    I. IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. -- S. 887-896

    339.92
    BA004