Počet záznamov: 1  

Cloud computing

  1. Černý, Matej Cloud computing / Matej Černý. -- Obr., grafy. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Cloud computing sa v posledných rokoch stal hlavným prúdom v IT sektore. Jeho hlavná myšlienka je založená na prenajímaní IT zdrojov /výpočtový výkon, pamäť, úložiská a iné/ z data centra poskytovateľa. Tieto zdroje sú prístupné cez internet. Cloud computing je poskytovaný troma typmi cloudových služieb /softvér ako služba, platforma ako služba a infraštruktúra ako služba/. Poskytuje sa ako verejný, súkromný, komunitný alebo hybridný cloud. Jeho výhody a nevýhody sú zobrazené na výsledkoch realizovaného prieskumu.

    In IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. -- Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. -- CD-ROM [1289 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-7248-711-0. -- S. 838-845

    I. IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. -- S. 838-845

    681.3
    BA004