Počet záznamov: 1  

E-Business jako klíč k rozvoji příhraničního cestovního ruchu

 1. Veselá, Kateřina E-Business jako klíč k rozvoji příhraničního cestovního ruchu / Kateřina Veselá, Jarmila Šebestová. -- Grafy, tab. -- Popis urobený: 26.1. 2012 - Res. angl. Bibliogr. odkazy - E-Business ako dynamický element. E-Turizmus ako stratégia rozvoja destinácie. Prípadová štúdia - cestovný ruch na Sliezsku.

  In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2011. -- ISSN 1336-7137. -- Roč. 7, č. 3 (2011), s. 33-41

  I. Šebestová, Jarmila
  II. Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. -- Roč. 7, č. 3 (2011), s. 33-41

  338.48
  BA004