Počet záznamov: 1  

Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania

 1. Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií - závery a odporúčania [elektronický zdroj] : nekonferenčný recenzovaný zborník / zostavili Miroslava Havettová, Stanislav Karabínoš. -- Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. -- CD-ROM [70 s.]. -- Prezentácia výsledkov výskumnej činnosti druhého roka riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov s názvom "Ponukovo orientovaná hospodárska politika a možnosti jej uplatňovania v období prehlbujúcich sa recesných tendencií" - MVP 2315018 - Bibliogr. odkazy. Resumé. -- ISBN 978-80-225-3132-0

  I. Havettová, Miroslava
  II. Karabínoš, Stanislav
  III. Nemcová, Edita
  IV. Fifeková, Elena

  338.22/.23
  BA004