Počet záznamov: 1  

Štrukturálny deficit SR ako indikátor konsolidačného úsilia vlády

  1. Nežinský, Eduard Štrukturálny deficit SR ako indikátor konsolidačného úsilia vlády = Structural deficit as government´s consolidation effort indicator / Eduard Nežinský. -- Grafy, tab., vzorce. -- Res. angl. Bibliogr. odkazy - Vývoj deficitu a zahraničného dlhu SR v rokoch 2000-2010. Štrukturálny deficit ako spôsob hodnotenia fiškálnej politiky. Výpočet štrukturálneho deficitu, metodika. Štrukturálny deficit verejných financií SR 2006 – 2010.

    In Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [98 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3335-5. -- S. [1-8]

    I. Formovanie hospodárskej politiky pre dlhodobý ekonomický rast : rast a stabilita : vedecký monografický zborník : vedecké state k výskumnému projektu VEGA 1/0421/11. -- S. [1-8]

    336.1/.5
    BA004