Počet záznamov: 1  

Aktuálny stav energetickej bezpečnosti EÚ a pozície Ruska v tejto otázke

  1. Sopková, Gabriela Aktuálny stav energetickej bezpečnosti EÚ a pozície Ruska v tejto otázke / Gabriela Sopková. -- PMVP 2316075 - Bibliogr. odkazy - Energetická bezpečnosť EÚ, ciele. Vývoj a charakteristika energetickej politiky EÚ. Energetický balíček. Európa 2020 - Energia 2020. Energetické vzťahy EÚ - Rusko.

    In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. -- CD-ROM [386 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3295-2. -- S. 315-321

    I. MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. -- S. 315-321

    620.9
    BA004