Počet záznamov: 1  

Podnikanie cez internet

  1. Hrašková, Dagmar Podnikanie cez internet / Dagmar Hrašková. -- Sociálne siete ako komunikačný nástroj v súčasnosti. Charakteristika sociálnej siete. Webové stránky spoločností. Blogy, charakteristika. Blog - interný, externý. RSS, SEO - charakteristika. Facebook ako najvyužívanejšia sociálna sieť na Slovensku. Desať bodov úspešnej prezentácie firmy na sociálnych sieťach. Výhody sociálnych sietí. Zľavové portály.

    In Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Žilina : Poradca, 2012. -- ISSN 1337-0448. -- Č. 2 (2012), s. 77-80

    I. Verejná správa : školy, úrady, obce, kultúra, zdravotníctvo, rozpočtové, príspevkové, neziskové organizácie. -- Č. 2 (2012), s. 77-80

    681.324
    BA004