Počet záznamov: 1  

Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít

  1. Othmanová, Soňa Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít / Soňa Othmanová. -- Obr., tab. -- Bibliogr. odkazy - Popis vývoja cien primárnych komodít a teória Prebisha-Singera, ktorá hovorí o vzťahu medzi cenami primárnych komodít a priemyselných výrobkov. Terms of Trade vybraných krajín. Cenový vývoj primárnych komodít. Ceny ropy, ceny agrokomodít.

    In MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. -- Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. -- CD-ROM [386 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3295-2. -- S. 244-251

    I. MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. -- S. 244-251

    338.5
    BA004