Počet záznamov: 1  

Ekonomická vzácnosť a racionálne rozhodovanie z pohľadu mikroekonomickej teórie

  1. Holková, Vieroslava Ekonomická vzácnosť a racionálne rozhodovanie z pohľadu mikroekonomickej teórie / Vieroslava Holková. -- ITMS 26240120032 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Racionalita rozhodovania je štandardne stotožňovaná s paradigmou homo oeconomicus, ktorou sa vyjadruje východiskový model ľudského správania analyzovaný v rámci ekonomickej vedy. Alternatívne prístupy k racionalite, ktoré kritizujú teoretické i praktické konsekvencie paradigmy homo oeconomicus. Odmietanie povýšenia ekonomického, resp. optimalizačného princípu na všeobecný princíp ľudského správania.

    In Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. -- Bratislava : [Katedra hospodárskej politiky NHF EU], 2011. -- CD-ROM [150 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3280-8. -- S. 1-8

    I. Zborník z EAPG workshopu 2011 : recenzovaný zborník z workshopu Economic analysis & policy group, Belušské Slatiny, 10. - 12. jún 2011. -- S. 1-8

    330.1
    BA004