Počet záznamov: 1  

Národná suverenita fiškálnych rozpočtov

  1. Hölcz, Róbert Národná suverenita fiškálnych rozpočtov / Róbert Hölcz. -- Obr. -- Riešenie dlhového problému na starom kontinente. Prognózy medzinárodných finančných inštitúcií. Verejné dlhy eurozóny a ich znižovanie. Bruselský summit a prijate opatrení v oblasti dohľadu nad budúcimi národnými rozpočtami členských štátov eurozóny.

    In Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. -- Bratislava : Versa Media, 2012. -- ISSN 1336-393X. -- Roč. 12, č. 1-2 (2012), s. 10

    I. Eurobiznis : mesačník o ekonomike, financiách a dianí v EÚ. -- Roč. 12, č. 1-2 (2012), s. 10

    339.92
    BA004