Počet záznamov: 1  

Päť "P" marketingového mixu Penziónu Virgo**

  1. Teplanová, Katarína Päť "P" marketingového mixu Penziónu Virgo** : diplomová práca / Katarína Teplanová ; školiteľ: Igor Kačeňák. -- Bratislava, 2011. -- 71 s.

    I. Kačeňák, Igor
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru ((Bratislava, Slovensko))
    BA004