Počet záznamov: 1  

Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy

 1. Determinanty energetickej politiky EÚ a ich vplyv na konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v období hospodárskej krízy : súbor publikačných výstupov z projektu VEGA / Peter Baláž a kolektív ; zostavovatelia Miroslava Kováčová, Peter Baláž. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- 107 s. -- VEGA 1/0771/10 - Bibliogr. odkazy. -- ISBN 978-80-225-3369-0

  I. Kováčová, Miroslava
  II. Baláž, Peter
  III. Lacek, Dušan
  IV. Zubaľová, Ľubica
  V. Ekonomická univerzita v Bratislave.Obchodná fakulta ((Bratislava, Slovensko))

  620.9
  BA004