Počet záznamov: 1  

Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov

 1. Mihalčová, Bohuslava Špecifiká mužov a žien v rolách manažérov / Bohuslava Mihalčová, Anna Vistánová. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Príspevok poukazuje na postavenie ženy v spoločnosti v rôznych historických obdobiach, zameriava sa na ženu - manažérku, porovnáva odlišný štýl vedenia žien a mužov ako manažérov.

  In Aeronautika 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : Herľany, 20.-21. októbra 2011. -- Košice : Technická univerzita v Košiciach, Letecká fakulta, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-553-0758-9. -- S. [1-6]

  I. Vistánová, Anna
  II. Aeronautika 2011 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Herľany, 20.-21. októbra 2011. -- S. [1-6]

  316.3
  BA004