Počet záznamov: 1  

Monitoring nárokov zamestnávateľských subjektov na zamestnancov - východisko realizácie ďalšieho profesijného vzdelávania

  1. Matulčíková, Marta Monitoring nárokov zamestnávateľských subjektov na zamestnancov - východisko realizácie ďalšieho profesijného vzdelávania / Marta Matulčíková. -- Tab. -- VEGA 1/0466/11 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Vzdelávanie jedincov ako jeden zo základných cieľov rozvoja modernej spoločnosti. Disharmónia medzi nadobudnutými vedomosťami a zručnosťami a požiadavkami zamestnávateľov. Vzdelávanie a uplatniteľnosť na trhu práce. Štruktúra uchádzačov o zamestnanie v SR (2007, 2011). Štruktúra uchádzačov o zamestnanie v SR podľa dosiahnutého stupňa vzdelania v marci 2011. Požiadavky zamestnávateľských subjektov na zamestnancov.

    In Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej menovej únie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 8. decembra 2011 Bratislava. -- Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. -- CD-ROM [264 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-7144-188-5. -- S. 155-165

    I. Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej menovej únie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 8. decembra 2011 Bratislava. -- S. 155-165

    331.5
    BA004