Počet záznamov: 1  

Role dárcovství v multidisciplinární perspektivě : příklad České republiky

  1. Hladká, Marie Role dárcovství v multidisciplinární perspektivě : příklad České republiky = The Role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic / Marie Hladká. -- Obr. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy - Postoje verejnosti k darcovstvu na základe dát zistených výskumnou metódou. Teoretické prístupy zameriavajúce sa na skúmanie filantropie. Medzinárodná úroveň a štúdium neziskovej oblasti, a teda aj filantropie, skúmaná z rôzných pohľadov vrátane ekonómie.

    In Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. -- Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-904877-7-2. -- S. 741-748

    I. Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011. -- S. 741-748

    364
    BA004