Počet záznamov: 1  

Nízkouhlíková energetika je reálná

  1. Kladiva, Jiří Nízkouhlíková energetika je reálná / Jiří Kladiva. -- Energetický plán Európskej únie do roku 2050. Kľúčové priority tohto plánu - dekarbonizácia energetického systému, obnoviteľné zdroje energie, včasné investície, obmedzenie zvyšovania cien, úspory z rozsahu. Zvýšenie konkurencieschopnosti Európy, bezpečnosť dodávok a zníženie emisií uhlíka.

    In Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. -- Praha : Economia, 2012. -- ISSN 1211-0957. -- Roč. 18, č. 2 (únor 2012), s. 34

    I. Logistika : měsíčník vydavatelství Economia. -- Roč. 18, č. 2 (únor 2012), s. 34

    620.9
    BA004