Počet záznamov: 1  

Systematické vzdelávanie

  1. Jarošová, Jana Systematické vzdelávanie / Jana Jarošová. -- Nevyhnutnosť vypracovania dlhodobej stratégie v oblasti rozvoja ľudských zdrojov v podniku. To je dôležité pre stabilizáciu pilierových zamestnancov a podporu kariérneho modelu. Zároveň podporí zvýšenie motivácie, kvalifikácie, špecializácie zamestnancov na báze dobrovoľnosti. Výdavky na vzdelávanie a rekvalifikáciu a na vlastné vzdelávacie zariadenia majú charakter daňových výdavkov, a teda znižujú základ dane.

    In Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Žilina : Poradca, 2012. -- ISSN 1337-060X. -- Č. 3 (2012), s. 78-80

    I. Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. -- Č. 3 (2012), s. 78-80

    331.36
    BA004