Počet záznamov: 1  

Využívanie prostriedkov EÚ ako účinného nástroja podpory diverzifikácie v podmienkach SR a jeho regiónov

 1. Tóthová, Veronika Využívanie prostriedkov EÚ ako účinného nástroja podpory diverzifikácie v podmienkach SR a jeho regiónov / Veronika Tóthová, Milan Fiľa. -- Grafy, tab. -- VEGA 1/0775/10 - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Európska únia a programy zavádzania diverzifikácie v poľnohospodárstve v podmienkach vidieckej ekonomiky s cieľom zabezpečiť udržateľný rast v kontexte zachovania krajiny či kultúrneho dedičstva.

  In Inproforum 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 10. - 11. listopadu 2011, České Budějovice. -- České Budějovice : Ekonomická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2011. -- CD-ROM [630 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-7394-315-8. -- S. 452-458

  I. Fiľa, Milan
  II. Inproforum 2011 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : 10. - 11. listopadu 2011, České Budějovice. -- S. 452-458

  339.92
  BA004