Počet záznamov: 1  

Manažérstvo kvality v doprave

 1. Šatanová, Anna Manažérstvo kvality v doprave = Quality management in transport / Anna Šatanová, Rudolf Kampf, Lucia Krajčírová. -- Obr., tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Systém riadenia v podniku, ktorý umožní rýchlo a správne odhadnúť požiadavky a vedieť na ne pružne reagovať. Fungujúci systém manažérstva kvality a jeho prínos pre podnik dopravných služieb.

  In Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. -- Trnava : Katedra priemyselného inžinierstva a manažmentu. Materiálovotechnická fakulta STU v Bratislave, 2011. -- ISSN 1336-7773. -- Č. 2 (2011), s. 57-60

  I. Kampf, Rudolf
  II. Krajčírová, Lucia
  III. Fórum manažéra : teória a prax v riadení podniku. -- Č. 2 (2011), s. 57-60

  65.012.4
  BA004