Počet záznamov: 1  

Theories of economic growth and regional disparities

  1. Nedomlelová, Iva Theories of economic growth and regional disparities = Teorie ekonomického růstu a regionální disparity / Iva Nedomlelová. -- Res. angl., čes. Bibliogr. odkazy

    In Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 13. september 2007. -- Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. -- CD-ROM. -- ISBN ISBN 978-80-225-2350-9. -- [S. 1-7]

    I. Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava, 13. september 2007. -- [S. 1-7]
    BA004