Počet záznamov: 1  

Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy

  1. Stričík, Michal Vývoj počtu podnikateľských subjektov podľa právnej formy / Michal Stričík. -- Tab. -- VEGA 1/0641/10 - Vývoj počtu ekonomických subjektov a prehľad údajov, ktoré zobrazujú dopad hospodárskej krízy v rámci ekonomiky SR. Zhodnotenie vývoja jednotlivých právnych foriem na Slovensku v období rokov 2007 až 2010.

    In Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. -- Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach, 2011. -- CD-ROM, [150 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3328-7. -- S. [1-5]

    I. Nekonferenčný recenzovaný CD zborník v rámci riešenia vybraných projektov na Podnikovohospodárskej fakulte EU v roku 2011. -- S. [1-5]

    330.101.54
    BA004