Počet záznamov: 1  

Nástroje finančnej pomoci pre malé a stredné podniky v Európskej únii a v Slovenskej republike

 1. Hyránek, Eduard Nástroje finančnej pomoci pre malé a stredné podniky v Európskej únii a v Slovenskej republike / Eduard Hyránek, Ladislav Nagy. -- Tab. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Postavenie MSP v ekonomike EÚ a SR. Štruktúra podnikateľského sektora v SR a EÚ. Finančná podpora MSP na úrovni EÚ a v SR. Prvotnou úlohou finančných nástrojov politiky rozvoja MSP je zmierniť negatívne stránky zlyhania trhového mechanizmu stimulovaním takých aktivít, ktoré majú pre spoločnosť neoceniteľný prínos.

  In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. -- Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. -- CD-ROM [1215 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-225-3357-7. -- S. 440-445

  I. Nagy, Ladislav
  II. Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. -- S. 440-445

  65.011.1
  BA004