Počet záznamov: 1  

Charakteristika respondentov

  1. Střelecká, Zdenka Charakteristika respondentov. 5.1 / Zdenka Střelecká. -- Grafy

    In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - finančná exklúzia mladých : recenzovaný zborník vedeckých prác z grantového projektu PMPV č. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. -- Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. -- 46 s. [2,35 AH] : diagr., príl., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3135-1. -- S. 22-23

    I. Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - finančná exklúzia mladých : recenzovaný zborník vedeckých prác z grantového projektu PMPV č. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. -- S. 22-23

    336.71
    BA004
Počet záznamov: 1