Počet záznamov: 1  

Finančné vylúčenie

  1. Dudáková, Nina Finančné vylúčenie. 1 / Nina Dudáková. -- Grafy. -- Najčastejšie vylúčené skupiny, príčiny a dopady finančného vylúčenia. Finančné vylúčenie mladých ľudí.

    In Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - finančná exklúzia mladých : recenzovaný zborník vedeckých prác z grantového projektu PMPV č. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. -- Bratislava : [Katedra bankovníctva a medzinárodných financií NHF EU], 2010. -- 46 s. [2,35 AH] : diagr., príl., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-225-3135-1. -- S. 5-9

    I. Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja - finančná exklúzia mladých : recenzovaný zborník vedeckých prác z grantového projektu PMPV č. 2315019 Slovenský bankový sektor a perspektívy jeho vývoja. -- S. 5-9

    336.71
    BA004