Počet záznamov: 1  

Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu

 1. Petráková, Zora Problematika ohodnocovania environmentálneho dlhu = Environmental issues debt valuation / Zora Petráková, Milan Kubica. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Ochrana životného prostredia a environmentálny dlh. Určenie environmentálnej záťaže. Odstránenie environmentálnej záťaže. Náklady na odstránenie environmentálnej záťaže. Vyhodnotenie rizík a záťaží v životnom prostredí - environmental risk assessment (ERA). Metódy merania environmentálneho dlhu. Metódy komplexného hodnotenia životného prostredia.

  In Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. -- Žilina : EDIS - vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2012. -- 128 s. : grafy, obr., tab.. -- ISBN ISBN 978-80-554-0501-8. -- S. 109-118

  I. Kubica, Milan
  II. Prieniky znaleckých odborov v procese znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. -- S. 109-118

  502/504
  BA004