Počet záznamov: 1  

Marketing v kultúre

  1. Škvoráková, Monika Marketing v kultúre : bakalárska práca / Monika Škvoráková ; školiteľ: Michal Kraus. -- Bratislava, 2011. -- 63 s.

    I. Kraus, Michal
    II. Obchodná fakulta EU.Katedra marketingu ((Bratislava, Slovensko))
    BA004

Počet záznamov: 1