Počet záznamov: 1  

Pyramídový model finančných ukazovateľov pre samosprávu

  1. Mihaliková, Eva Pyramídový model finančných ukazovateľov pre samosprávu / Eva Miháliková. -- Obr., tab., vzorce. -- Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy - Manažérske praktiky podnikateľského sektora sú dôležité aj v procese riadenia samosprávy. Zámerom príspevku je vypracovať model finančných ukazovateľov, ktorý bude slúžiť na základné posúdenie finančnej situácie v samospráve. Základným typom takého modelu je model deterministický a to konkrétne pyramídový model.

    In Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. -- Košice : Katedra ekonomiky a riadenia verejnej správy FVS UPJŠ v Košiciach, 2012. -- CD-ROM [192 s.]. -- ISBN ISBN 978-80-7097-932-7. -- S. 133-139

    I. Ekonomické aspekty v územnej samospráve II : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckej korešpondenčnej konferencie : Košice 2012. -- S. 133-139

    351/354
    BA004
Počet záznamov: 1